Polderen in Brazilië

De roep om het inzetten van burgerraden wordt steeds luider. In Europa zijn er al talloze voorbeelden van burgerraden die worden gebruikt om tegenstrijdige belangen te overstijgen. In Ierland werden ze bijvoorbeeld succesvol ingezet in het vaststellen van de abortuswetgeving. In Nederland wordt het door critici vooralsnog gezien als achterkamertjespolitiek. Eva Rovers schreef onlangs een boekje over burgerraden, waarmee de discussie een nieuwe impuls kreeg. In dit kader is het waardevol eens te kijken hoe burgerraden kunnen worden ingezet in ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Want ook hier is er sprake van tegenstrijdige belangen. In Brazilië is hier succesvol mee geëxperimenteerd.

Dit stuk verscheen eerder in Rooilijn, het platform voor kennisuitwisseling en debat in de ruimtelijke ordening van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Klik hier om verder te lezen.


Posted

in categories