Wonen in een kasteeltuin

Dit project betreft een gewonnen prijsvraagontwerp voor een klein woongebouw met appartementen en gemeenschapsfuncties in de tuin van het kasteel te Gemert, Noord-Brabant. De opbrengsten van deze ontwikkeling dragen bij aan het onderhoud van het Rijksmonument, en de veiligstelling van de erfgoedwaarde van het kasteelcomplex voor toekomstige generaties.

Het gebouw is vormgegeven als een autonome sculptuur. Deze is gesitueerd in het bomencarré, één van de groene landschappelijke kamers van de kasteeltuin. Het hoofdvolume is geplaatst op een sokkel, dat verdiept in het landschap ligt. De massa en uitwerking van het hoofdvolume benadrukken de sculpturale kwaliteit, dat daarmee de beleving van de kasteeltuin versterkt.

Het woonprogramma van de oorspronkelijke uitvraag is in de ontwerpfase verder doorontwikkeld. Dit is gedaan in nauw overleg met het ontwerpteam, lokale en regionale overheden, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg. De toekomstige bewoners hebben daarmee een belangrijke rol gekregen in het levend houden van de culturele geschiedenis.

De herformulering van het programma heeft geleid tot de invoeging van gemeenschapsfuncties, ter ondersteuning van het educatieve programma van het toekomstige kasteelmuseum. Ook is het ‘cour’ aan de binnenzijde van het gebouw verder uitgewerkt tot een groen landschappelijk amfitheater, dat in de zomer kan worden gebruikt voor optredens en uitvoeringen.

Het uiteindelijke resultaat van het ontwerpproces is niet alleen een zorgvuldig vormgegeven en uitgewerkt gebouw, maar ook een blauwdruk voor de toekomstige ontwikkeling van soortgelijke rijksmonumenten.


Posted

in categories

,